jacob52

Real Name
stortsmykkeskrin
Gender
Male
Occupation
https://gullborgen.no/produktkategori/ringer/gullringer/
Biography
Gullborgenbleetablerti 1954. Den gang het det “Ur &Optik AS”, men hariseneretidendretnavntilGullborgenettersomeieroghennes to døtreheter “Borgen” tiletternavn. Vier et lite familiedrevet firma, med kun 8 ansatte.
Favorite Hot Pepper
RED CHILI
Favorite Hot Sauce
TANDORI
Top